Instrukcja: Aktualizacja danych

Wykorzystując plik pobrany z serwera (o czym była mowa w poprzedniej części), możemy w bardzo szybki sposób zmienić zawartość wartości liczbowych w analizie.
W tym celu wystarczy edytować wartości w pobranym pliku Excel, a następnie użyć polecenia umieszczonego w górnym pasku poleceń , a następnie wskazać edytowany plik.
System pobierze na nowo dane i zasili nimi bazę danych.

W celu zapewnienia zgodności danych, nie należy zmieniać kolejności danych w pobranym pliku. Akcja ta nie powoduje ponownego geokodowania danych adresowych.