Instrukcja: Automatyczne geokodowanie

System próbuje automatycznie geokodować podane adresy – geokodowanie polega na wielokrotnym przeglądaniu bazy adresowej pod kątem dostępności i dopasowania podanego ciągu znaków do istniejącego punktu.

Zdecydowanie najlepsze efekty można osiągnąć jeśli każdy adres będzie rozpoczynał się od miejscowości, a dopiero po niej podane zostaną pozostałe części jak ulica, nr czy kod pocztowy.


Jak już wcześniej wspomniano – bez względu na zapis adresu (wielkość liter oraz obecność znaków diakrytycznych nie ma znaczenia) skuteczność algorytmu kształtuje się na poziomie 85%-90%, co jest wynikiem co najmniej zadowalającym. Taka skuteczność była możliwa dzięki dostosowaniu algorytmu do specyfiki polskich adresów.

Co istotne, algorytm stara się działać tak, żeby nie wprowadzać użytkownika w błąd i nie sugerować za niego „co miał na myśli”, tak jak ma to miejsce w przypadku wielu serwisów. Wielokrotne testy i porównanie jakości działania algorytmu wskazywały, że pomimo pozornej, wyższej skuteczności konkurencyjnych algorytmów wiele zwracanych wyników jest po prostu błędna – stąd powstało założenie, że jeśli algorytm nie może czegoś odnaleźć, to nie podpowiada użytkownikowi „na siłę” lokalizacji, która zwyczajnie najczęściej okazuje się błędna. Podobną zasadę działania prezentuje usługa Nominatim (OpenStreetMap), chociaż algorytm tam zastosowany jest inny.