Instrukcja: Dodawanie lokalizacji

Poza automatycznym importem z pliku Excel, portal umożliwia także ręczne dodawanie lokalizacji, które odbywa się w niemal identyczny sposób jak edycja i ręczne geokodowanie brakujących lokalizacji omawiane w poprzednim rozdziale.
W celu dodania nowej lokalizacji do analizy, możemy wyszukać adres poprzez wyszukiwarkę – wówczas po wybraniu określonego adresu, system doda automatycznie marker wraz z opisem i przynależnością punktu do granic administracyjnych. Należy wówczas wprowadzić pożądane zmiany i zapisać poleceniem „Zapisz”.

Alternatywnie możemy zastosować „odwrotne geokodowanie”, czyli użyć polecenia na liście poleceń w górnej części okna. Kursor zmieni swój kształt na „krzyżyk” i możemy wskazać interesującą nas lokalizację na mapie.

Cała pozostała część procedury dodawania i edycji pozostaje bez zmian.