Instrukcja: Dodawanie nowej analizy

Dodawanie nowej analizy możliwe jest po wejściu w polecenie menu Analizy -> Lista moich analiz:Po użyciu przycisku na górze ekranu, wyświetli się okno dialogowe z pytaniem o nazwę oraz krótki opis nowej analizy:Naciśnięcie przycisku „Zapisz” dodaje analizę do listy:Na liście analiz dostępne są kolejne polecenia:
  • - umożliwia podgląd lub edycję analizy (w zależności od uprawnień)
  • - umożliwia zmianę nazwy oraz opisu analizy
  • - umożliwia wygenerowanie klucza umożliwiającego czasowe udostępnienie analizy
  • - umożliwia usunięcie analizy wraz z jej ustawieniami i danymi

Usunięcie analizy poprzez użycie odpowiedniego przycisku powoduje usunięcie wszystkich ustawień wraz z danymi. Operacja ta jest nieodwracalna po jej zatwierdzeniu.