Instrukcja: Domyślne ustawienia wizualizacji

Każde nowoutworzone konto w portalu ma zdefiniowane określone ustawienia domyślne, które pozwalają na korzystanie z funkcjonalności niemal od razu po zaimportowaniu zgeokodowaniu danych.

Ich zmiana możliwa jest poprzez wybranie polecenia menu Ustawienia -> Wykresy/kartogramy:W przypadku każdego rodzaju wykresu oraz kartogramów można określić domyślną ich kolorystykę, wielkość oraz przeźroczystość – co będzie miało odzwierciedlenie w sposobie prezentacji danych na mapie. Dodatkowo, dla kartogramów oraz wykresów bąbelkowych możliwe jest ustawienie sposobu określania przedziałów wg których będą prezentowane dane.
Dostępne są dwa rodzaje agregowania danych w przedziały:
  • równe przedziały – system automatycznie podzieli przedziały wg wartości minimalnej oraz maksymalnej zachowując równe odstępy,
  • wg częstości – system podzieli serie danych na przedziały wg równej częstości ich występowania (podział odbywa się automatycznie w ramach danego poziomu agregacji danych)

Dla danych, które wymagają określenia przedziałów, możliwe jest określenie ich kolorystyki: odrębnie dla każdego z nich lub też wybranie koloru początkowego dla serii „0” a następnie użycia strzałki w celu automatycznego wypełnienia pozostałych przedziałów odcieniami wybranego koloru.

Zastosowane ustawienia usprawniają definiowanie sposobu prezentacji danych w każdej nowej analizie. Są one automatycznie stosowane zaraz po przypisaniu serii do określonego typu prezentacji.