Instrukcja: Drążenie danych

Prezentowane analizy można w każdej chwili skalować poprzez użycie przycisków w lewej górnej części mapy (jak i przewijając pokrętłem myszy). Można je także przesuwać przeciągając myszą.
Ostatnią opcją, która może być przydatna jest powiększenie analizy tak, aby wyświetlała się w trybie pełnego ekranu. Opcja dostępna jest po użyciu przycisku dostępnego pod przyciskami zmiany rozmiaru i prowadzi do efektu:Wyjście z trybu pełnoekranowego odbywa się przy użyciu tego samego przycisku lub naciśnięciu klawisza Esc na klawiaturze.
W trybie pełnoekranowym nadal możliwe jest wyświetlanie warstw, wykresów oraz drążenie. Wszystkie omawiane funkcjonalności są dostępne.