Instrukcja: Eksport wyników

Wszystkie dane wraz z wartościami liczbowymi oraz wynikami geokodowania można w prosty sposób pobrać z serwera poprzez użycie przycisku .
Jego użycie spowoduje zapis pliku w formacie Excel, który poza dotychczas wprowadzonymi informacjami będzie zawierał dodatkowe dotyczące jego lokalizacji oraz przypisania do granic administracyjnych: