Instrukcja: Import danych do analizy

Przygotowany w poprzednim rozdziale plik możemy importować do analizy przy użyciu przycisku .
Po wyświetleniu okna dialogowego i wskazaniu pliku, nastąpi import podczas którego system automatycznie spróbuje zgeokodować dane:Należy chwilę poczekać, aż proces geokodowania się zakończy. Wydajność algorytmu jest zależna od jakości podanych adresów.:Zakończenie importu zostanie potwierdzone stosownym komunikatem i wyświetleniem importowanej listy: