Instrukcja: Przygotowanie danych do analizy

Portal CONT-EVO MAP GIS umożliwia import danych adresowych wraz z przypisanymi im wartościami bezpośrednio z pliku Excel. Wzorzec takiego pliku dostępny jest pod adresem:
plik_geokodowanie_dane_wzor.xlsx
lub po wejściu do analizy i wyborze polecenia z górnego paska zadań: .

Struktura pliku jest ściśle określona.Kolejne kolumny powinny zawierać:
  • Pierwsza: dowolnie określona nazwa punktu adresowego (może to być określenie miejsca, nazwa klienta itp.)
  • Druga: adres wg którego będzie określony punkt na mapie
  • Trzecia i kolejne – dane liczbowe dotyczące odpowiednich adresów (serie danych), przy czym w pierwszym wierszu można podać ich nazwy.

Tylko taka struktura danych w arkuszu Excel gwarantuje poprawny import do systemu.

Warunki korzystania z serwisu zabraniają importu do portalu jakichkolwiek danych osobowych! Należy o tym pamiętać, podczas nazywania punktów.

Przykładowo wypełniony plik przypadkowymi danymi adresowymi i losowymi wartościami wraz z etykietami serii wg zasady: dane1, dane2 etc.