Instrukcja: Rejestracja w portalu

Użytkownik może bezpłatnie zarejestrować się w portalu pod adresem https://gisportal.eu/login#signup. W celu rejestracji, po przejściu na podany adres należy kolejno wpisać: e-mail, login, oraz dwukrotnie podać hasło dostępu.Należy także zapoznać się z warunkami korzystania z serwisu i zaakceptować je. Dodatkowo wymagana jest zgoda na użycie cookies oraz przetwarzanie danych osobowych (w tym przypadku e-mail i ewentualnie login).

Adres email może zostać usunięty zaraz po zarejestrowaniu się użytkownika w systemie. Nie jest on wymagany do dalszego korzystania z portalu. W ramach jednego adresu e-mail można utworzyć tylko jedno konto.
Login musi być unikatowy
Hasło powinno zawierać przynajmniej jedną wielką, jedną małą literę oraz cyfrę i składać się z co najmniej sześciu znaków.

Po prawidłowym wypełnieniu formularza, na podany adres e-mail zostaje wysłana wiadomość z potwierdzeniem rejestracji oraz prośbą o jej potwierdzenie poprzez kliknięcie w podany link.
Dopiero po użyciu podanego w wiadomości linku, możliwe jest zalogowanie się do systemu.

Wraz z utworzeniem nowego konta w portalu, zostają do niego przypisane automatycznie domyślne ustawienia związane z prezentacją wizualizacji, kolorystyką itp. Ustawienia domyślne można w każdej chwili zmienić i dostosować do swoich potrzeb.