Instrukcja: Skalowanie mapy, wyświetlanie pełnoekranowe

Kolejną bardzo ciekawą funkcjonalnością portalu jest możliwość automatycznego drążenia danych wraz z wyświetlaniem przypisanych do nich wykresów. Drążenie polega na rozpoczęciu analizy od jak najwyższego podziału administracyjnego i obserwacji utworzonych kartogramów. Na potrzeby tej instrukcji wyświetlono kartogram w podziale na województwa:Kliknięcie w określony region powiększa mapę oraz przybliża wybrany region:Następnie możliwe jest użycie prawego klawisza myszy, aby wyświetlić menu kontekstowe:Wybór określonej podrzędnej jednostki administracyjnej spowoduje automatyczne wyświetlenie kartogramu dla podziału w ramach jednostki nadrzędnej a także wyświetlenie od razu wszystkich zdefiniowanych wykresów (o ile zostały one ustawione jako „Widoczne”):W powyższym przypadku wykresy są domyślnie ustawione jako niewidoczne, jednak nadal można je sekwencyjnie wyświetlać używając przycisków z lewej strony mapy:

Proces drążenia można kontynuować:

Usuwanie warstwy drążenia uzyskuje się poprzez użycie przycisku umieszczonego na pasku poleceń w górnej części okna analizy.