Instrukcja: Udostępnianie analizy

Poprzez użycie przycisku na liście dostępnych analiz, użytkownik może wygenerować klucz, umożlwiający prezentację danego zestawu danych i analizowanie ich bez logowania się do portalu:W celu udostępnienia analizy „na zewnątrz” wystarczy wygenerować odpowiedni losowy token oraz określić datę i godzinę jego ważności. Zapisanie zmian pozwoli na dostęp do danych i samej analizy bez konieczności logowania się do systemu.

W ostatniej części okna dialogowego mamy zdefiniowany link dostępowy do analizy, którego schemat kształtuje się następujący: https://gisportal.eu/analiza-max?token=[wygenerowany_token].

Daje to możliwość np. prezentacji interaktywnej analizy bezpośrednio podczas prezentacji danych lub w postaci osadzonej strony.

Dzięki temu, że połączenie z portalem jest szyfrowane, w wybranych wersjach pakietu office, można osadzić analizę bezpośrednio w prezentacji PowerPoint. Wystarczy pobrać bezpłatne rozszerzenie ze sklepu Office o nazwie Web Viewer (https://appsource.microsoft.com/enus/product/office/WA104295828?tab=Overview)

W PowerPoint 2016 wygląda to następująco:

Klikamy „Dodaj” i wstawiamy komponent do slajdu:

Następnie wklejamy link do udostępnionej analizy:Po naciśnięciu „Preview” możemy korzystać z niej bezpośrednio w PowerPoint:Oczywiście całość dostępna jest także w trybie „Full screen” podczas prezentacji na żywo:Analogicznie możemy udostępnić analizę na dowolnej stronie internetowej – umieszczając ją np. w IFRAME i podając powyżej wspomniany adres, jak np. pod adresem: http://contevo.eu/aktualnosci/sprawdz-jak-dziala-cont-evo-map-gis: