Instrukcja: Ustawienia konta

Po zalogowaniu w menu dostępne jest polecenie Ustawienia -> Konto:Powyższy panel umożliwia:
  • Usunięcie (poprzez wyczyszczenie pola), ponowne dodanie lub zmianę adresu e-mail (nadal musi być on unikatowy w ramach systemu)
  • Zmianę hasła
  • Sprawdzenie informacji nt. licencji oraz wygenerowania klucza API
  • Usunięcie konta
Usunięcie konta poprzez użycie odpowiedniego przycisku powoduje usunięcie wszystkich ustawień oraz analiz wraz z danymi. Operacja ta jest nieodwracalna po jej zatwierdzeniu.