Instrukcja: Usuwanie lokalizacji

Punkty adresowe z lokalizacji można usuwać pojedynczo lub w całości.
Aby usunąć pojedynczy punkt z analizy, wystarczy na niego kliknąć i po wyświetleniu okna dialogowego, użyć polecenia usuń:Do usuwania wszystkich danych z analizy służy polecenie umieszczone na pasku poleceń w górnej części okna .
Po jego użyciu, użytkownik zostanie zapytany, czy na pewno chce wykonać tego typu operację:Po zatwierdzeniu tego faktu, analiza zostanie całkowicie pozbawiona wszelkich danych oraz ich przypisania do form wizualizacji – zostaną one trwale usunięte.