Instrukcja: Wyświetlanie warstw

Zakładając, że dane zostały wcześniej zaimportowane, a także dokonano ich przypisania do kartogramów, można przystąpić do automatycznego ich wyświetlania przy pomocy kontrolki umieszczonej w prawej górnej części mapy:
Każda analiza może mieć jeden z trzech dostępnych podkładów:
  • Mapa podstawowa
  • Odcienie szarości (domyślnie wyświetlany podkład)
  • Brak podkładu (wyłączenie podkładu ma sens jedynie wówczas, jeśli wcześniej dodane zostały granice administracyjne).
Na mapie domyślnie wyświetlane są punkty adresowe, do których przypisane są dane. Można tę warstwę wyłączyć:Można także dodać każdy z dostępnych podziałów administracyjnych, np. województwa:Jeśli którakolwiek seria danych została zdefiniowana jako prezentowana w postaci kartogramu, zostanie on automatycznie stworzony podczas dodawania określonej warstwy. System automatycznie doda także legendę, a także umożliwi podgląd danych (w prawym górnym rogu mapy) po najechaniu myszą na dany region:Identycznie w przypadku dodania powiatów:Po dodaniu wybranej warstwy, w zależności od ilości danych i definicji przedziałów, może być konieczne odczekanie chwili, zanim pojawi się kartogram oraz jego legenda. Dopiero pojawienie się obu elementów na mapie, oznacza koniec tego procesu.