Instrukcja: Zarządzanie wyświetlaniem wykresów

Wykresy mogą być prezentowane na dwa sposoby:
  • Zgodnie z aktualnie wyświetlaną warstwą
  • Zawsze dla wybranej warstwy administracyjnej.

Definiowanie sposobu wyświetlania wykresów umożliwia kolejne polecenie umieszczone na pasku poleceń w górnej części okna .(Zarządzaj wyświetlaniem wykresów). Po jego użyciu pojawi się okno dialogowe w którym możliwe jest zdefiniowanie wyświetlania:Dla każdego z dostępnych rodzajów wykresów (bez względu na to, czy są do niego przypisane dane, czy nie) można zdecydować:
  • Czy ma być prezentowany (znacznik: „Widoczny”).
  • Jeśli tak, to czy ma się automatycznie pojawiać przypisany do aktualnie wyświetlanej warstwy jednostek administracyjnych, czy też bez względu na ich aktualne wyświetlanie zawsze dla wybranej warstwy (nawet jeśli jest ona niewidoczna). W ten sposób można np. wyświetlać jednocześnie kartogram dla powiatów, wykresy bąbelkowe lub inne dla np. punktów. Można dowolnie łączyć ze sobą konfiguracje wyświetlania – w zależności od potrzeb.

Należy rozważnie generować wykresy dla dużej ilości punktów, gdyż operacja taka może trwać dłużej niż zazwyczaj, a efekt końcowy może być mało czytelny (choć w określonych przypadkach np. pożądany – jeśli użytkownik chciałby zwizualizować np. częstość występowania określonego zjawiska na mapie w postaci bąbelków).