Instrukcja: Zmiana i edycja lokalizacji

W efekcie końcowym automatycznego geokodowania, niemal zawsze pozostanie część adresów, która nie została odnaleziona z różnych przyczyn w bazie. Wówczas z pomocą służą nam interaktywne narzędzia oferowane przez portal.
Brakujące, nie odnalezione lokalizacje oznaczone są kolorem pomarańczowym i wyświetlane na liście adresowej zaraz po zakończeniu procesu geokodowania (listę można wyświetlić także po użyciu przycisku w górnej części paska poleceń):Przy każdym adresie mamy dostępne dwie opcje:
  • - powoduje usunięcie danego punktu oraz przypisanych do niego danych z analizy,
  • - jeśli adres jest odnaleziony, wówczas powoduje po prostu przesunięcie mapy i wyświetlenie wskazanego punktu w jej centralnym miejscu.:Jeśli jednak danego punktu nie ma jeszcze na mapie, wówczas system oferuje dwie możliwości:
  • Wskazanie punktu na mapie ręcznie (jeśli wiemy, gdzie się on znajduje) – kursor przybiera wówczas kształt „krzyżyka” i czeka na kliknięcie na mapę:    Po czym natychmiast pojawiają się dane dotyczące wskazanej lokalizacji. Dane te możemy zmienić i następnie zapisać punkt, który zniknie z tabeli jako nieznaleziony (nie będzie już oznaczony kolorem pomarańczowym). Użycie przycisku „Zrezygnuj” powoduje rezygnację ze wskazania.

  • Wyszukanie adresu w wyszukiwarce zlokalizowanej w górnej, prawej części okna:    Po wybraniu pożądanej lokalizacji z listy, punkt automatycznie będzie wstawiony na mapę.    Oczywiście nadal, aby zmiany były trwałe trzeba go zapisać przyciskiem „Zapisz”:
Każdy zapisany punkt można edytować. W tym celu należy nacisnąć na marker, wybrać polecenie Edytuj, wprowadzić zmiany w opisie i je zapisać.
Każdy punkt można przesunąć na mapie – wówczas zmianie nie ulegają dane zależne od użytkownika jak nazwa itd., jednak każdorazowo aktualizują się współrzędne geograficzne oraz położenie punktu w ramach jednostek administracyjnych, które są automatycznie aktualizowane.